image description

TÜRKİYE KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

Toplantı ve Organizasyonlar

2022 YILI TOPLANTI VE ORGANİZASYONLAR


2018 YILI TOPLANTI VE ORGANİZASYONLAR

TSPB ve TKYD Vizyon Toplantısı Antalya’da 19-20 Ekim Tarihlerinde Gerçekleştirildi.

İtici Güç Olarak Sermaye Piyasalarının Ekonomiye Ve Reel Sektöre Katkısı Fırsatlar Ve Gelişmesi İçin Yapılacak Eylemler.
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin (TKYD) daha önce dokuz kez Antalya’da gerçekleştirdiği Sektör Toplantısı, 10. yılında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) işbirliği ile sermaye piyasalarının ilgili tüm taraflarını katarak daha kapsamlı bir Vizyon Toplantısı’na dönüştü.

2017 YILI TOPLANTI VE ORGANİZASYONLAR

TYKD 9. Sektör Toplantısı

TKYD 9. sektör toplantısı 5-6 Ekim 2017’de Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantıda sektörün temel sorunları, gelişim alanları, yeni düzenlemeler ve beklentilerin yer aldığı “Türkiye Sermaye Piyasalarının Geleceği”, “Por tföy Yönetimi Sektöründe Gelişmeler”, “Türkiye Portföy Yönetimi Sektörü”, “Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım”, “Fintech ve Sermaye Piyasalarına Etkisi” adlı 4 ayrı panel ve 1 sunum gerçekleştirildi. Dinleyicilerin aktif katılım gösterdiği panellerde sektörüm gelişimi ve Türkiye ekonomisine katkısının artması için sorunlar ve öneriler paylaşıldı.

2016 YILI TOPLANTI VE ORGANİZASYONLAR

TYKD 8. Sektör Toplantısı

Toplantıya, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL), Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Portföy Yönetimi Şirketleri, Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketleri, Yatırım Kuruluşları ve Emeklilik Şirketleri üst düzey yetkilileri ile Dünya Bankası ve Allianz Global Investors’tan konusunda uzman iki yetkili katıldı.

Özel Sektör Borçlanma Araçları Semineri

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin katılımıyla 11 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen “Özel Sektör Borçlanma Araçları Semineri”nde konu farklı bakış açılarıyla değerlendirilmiştir. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde gerçekleştirilen toplantıya SPK’dan Ortaklıklar Finansman Dairesi’nden Erman Çete, Kurumsal Yatırımcılar Dairesinden Nükhet Sadi ve Hukuk İşleri Dairesi’nden Alper Onar ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Bölümü’nden Başak Selçuk konuşmacı olarak katılmışlardır.


2015 YILI TOPLANTI VE ORGANİZASYONLAR

TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu) "Fırsatlar ve Yeni Açılımlar” Paneli - 5 Şubat 2015

TKYD ve TSPB işbirliği ile 5 Şubat 2015’te Sabancı Kongre Merkezi’nde düzenlenen panelde sermaye piyasalarında yeni bir dönem başlatan TEFAS kapsamlı bir şekilde tartışıldı. TEFAS ile birlikte portföy yönetimi sektörüne dinamizm gelmesi, verimliliğin artmasına, dağıtım işlerinin kolaylaşması ile fon pazarının büyümesi, aktif satış anlaşmalarının artması ile sinerjinin sağlanması, finansal tavsiye hizmeti veren kurumların ön plana çıkması, fon sepeti ve çoklu portföy yöneticili yatırımların ön plana çıkması beklendiği belirtildi. Toplantıya Sermaye Piyasası Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ ve Takasbank Genel Müdürü Murat ULUS da katıldılar.

TKYD XVI. Genel Kurul Toplantısı -26 Şubat 2015

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2015 yılı Şubat Genel Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.   Toplantıda gerçekleştirilen tüzük değişikliği ile Derneğe katılabilecek üye tabanı genişletilmiştir. Bundan önce olduğu gibi, TKYD bundan sonra da sektörde birliğin sağlanması için çalışacaktır. Dernek, Sermaye piyasalarındaki değişime liderlik etmek için iletişim ve algı yönetimine ayrı bir önem verecektir. Ülkemizde yatırım ve tasarruf bilincinin güçlendirilmesi için eğitim/seminer ve mesleki bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalarını hızlandıracaktır. TKYD’nin, tüm sektörel düzenlemelerde, uluslararası standartlara paralel olarak, mesleki eğitim, geliştirme ve bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık vererek sektörde profesyonelliği artırmak için mesleki kurallar ve etik prensiplerin yaygınlaştırılması, ilk altı aylık dönem için belirlenen yol haritasında ana hareket konularından biri olacaktır.

EFAMA Başkanı’nın da Katıldığı Yemekli Sektör Toplantısı - 21 Nisan 2015

Güçlü ekonominin “Güçlü Portföy Yönetim Sektörü” ile mümkün olduğunun vurgulandığı yemekli toplantıda Avrupa Yatırım Fonları Birliği (EFAMA) Başkanı Christian Dargnat finans sektörü yöneticileri ile Feriye Lokantası’nda bir araya geldi ve bir sunum yaptı. Toplantıda “Avrupa Portföy Yönetimi Sektörü’nün Ekonominin Finansmanındaki Önemi ve Türkiye Portföy Yönetimi Sektörü'ndeki Fırsatlar” değerlendirildi.

BIST-KYD Endeksleri İşbirliği Sözleşmesi - 29 Nisan 2015

29 Nisan 2015’te Borsa İstanbul’da düzenlenen törenle TKYD ve Borsa İstanbul (BIST) arasında işbirliği sözleşmesi imzalandı ve 1 Temmuz 2015’ten itibaren KYD endeksleri BIST-KYD endeksleri adı altında BIST tarafından hesaplanmaya başlandı. Kolektif yatırım kuruluşları piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak yeni endekslerin geliştirilmesi ise BIST ve TKYD tarafından oluşturulacak ve periyodik olarak toplanacak komite tarafından belirlenmektedir.

EFAMA Yönetim ve Genel Kurul Toplantıları - 18-20 Haziran 2015

Lizbon’da gerçekleştirilen toplantıda EFAMA Başkanlığı’na Alexander Schindler seçildi. Schindler Mayıs 2012’den beri EFAMA Yönetim Kurulu üyeliğini ve 2013’ten beri Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu. Gelen Kurul’da TKYD’yi Başkan Dr. Alp KELER ve Genel Koordinatör Dr. Cüneyt DEMİRKAYA temsil ettiler. EFAMA 2016 Genel Kurulu toplantısının 15-17 Haziran’da İstanbul Swissotel’de yapılması planlanmaktadır.

SPK Başkanı Sn. Dr.Vahdettin Ertaş Ziyareti - 11 Ağustos 2015

Portföy Yönetim Sektörü’nü değerlendirmek ve TKYD çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere, TKYD Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Sayın Dr.Vahdettin ERTAŞ’ı SPK İstanbul Ofisi’nde 11 Ağustos 2015 tarihinde ziyaret etmişlerdir. Gündemde TEFAS, yatırım fonları, finansal okuryazarlık dahil bir çok konu yer aldı.

Siyaseti Belirleyen Siyasi ve Kültürel Dinamikler” - Konulu Yemekli Toplantı -14 Eylül 2015

14 Eylül 2015’te Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED)’de gerçekleştirilen ve portföy yönetimi sektöründen temsilcilerin katıldığı yemekli toplantıda KONDA Genel Müdürü Sayın Bekir AĞIRDIR son gelişmeler hakkında bir sunum yapmıştır.   

Portföy Yönetimi Sektörü ’nün 100 milyar TL’ye Ulaşması ve Türk Ekonomisine Katkısı Toplantısı - 8 Aralık 2015

“Portföy Yönetimi Sektörü’nün 100 milyar TL’ye Ulaşması ve Türkiye Ekonomisine Katkısı” konulu toplantı 08 Aralık tarihinde Grand Hyatt İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet ŞİMŞEK, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın Dr.Vahdettin ERTAŞ, Borsa İstanbul Genel Müdürü Sayın Tuncay DİNÇ, Takasbank Genel Müdürü Sayın Murat ULUS ile birlikte kamu ve özel sektörden üst düzey yöneticiler olmak üzere 330 kişi katıldı. Toplantıda TEFAS’ın reklam filmi ilk defa gösterildi. Toplantıda TKYD Başkanı Dr. Alp KELER portföy yönetimi sektörü hakkında tespit öneri ve beklentilerini aktarmıştır. Etkinlikte 14 adet ödül, Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet ŞİMŞEK ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın Dr.Vahdettin ERTAŞ tarafından çeşitli kurum ve kişilere dağıtıldı. 

TKYD Geleneksek Yılbaşı Kokteyli - 22 Aralık 2015
TKYD’nin her yılsonu düzenlediği yılbaşı kokteyli, sektör katılımcılarıyla birlikte Şans Restaurant’ta gerçekleştirildi.

TKYD’nin Destek Olduğu Toplantılar

2 Eylül 2015’te CFA Society İstanbul’un düzenlediği Türkiye Emeklilik Tasarrufları Paneli, 15-17 Ekim 2015’te Gerçekleşen Sermaye Piyasaları Kongresi ve 11-12 Kasım 2015’te düzenlenen Bonds, Loans&Sukuk Turkey konferansına TKYD destek sağlamıştır.