image description

TÜRKİYE KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

Toplantı ve Organizasyonlar

2015 YILI TOPLANTI VE ORGANİZASYONLAR

TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu) "Fırsatlar ve Yeni Açılımlar” Paneli - 5 Şubat 2015

TKYD ve TSPB işbirliği ile 5 Şubat 2015’te Sabancı Kongre Merkezi’nde düzenlenen panelde sermaye piyasalarında yeni bir dönem başlatan TEFAS kapsamlı bir şekilde tartışıldı. TEFAS ile birlikte portföy yönetimi sektörüne dinamizm gelmesi, verimliliğin artmasına, dağıtım işlerinin kolaylaşması ile fon pazarının büyümesi, aktif satış anlaşmalarının artması ile sinerjinin sağlanması, finansal tavsiye hizmeti veren kurumların ön plana çıkması, fon sepeti ve çoklu portföy yöneticili yatırımların ön plana çıkması beklendiği belirtildi. Toplantıya Sermaye Piyasası Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ ve Takasbank Genel Müdürü Murat ULUS da katıldılar.