image description

TÜRKİYE KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

Toplantı ve Organizasyonlar

2016 YILI TOPLANTI VE ORGANİZASYONLAR

TKYD 8. Sektör Toplantısı

Toplantıya, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL), Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Portföy Yönetimi Şirketleri, Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketleri, Yatırım Kuruluşları ve Emeklilik Şirketleri üst düzey yetkilileri ile Dünya Bankası ve Allianz Global Investors’tan konusunda uzman iki yetkili katıldı.

Toplantıda sektörün temel sorunları, gelişim alanları, yeni düzenlemeler ve beklentilerin yer aldığı “Türkiye Varlık Fonu”, “Yatırım Fonlarında Tercihler ve Trendler”, “Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım”, “Portföy Yönetimi Sektöründe Yeni Ürünler ve Beklentiler” adlı 4 ayrı panel gerçekleştirildi.

Panele katılımcıların hemen hemen hepsi Türkiye’de portföy yönetimi ve yatırım fonları sektörünün gelişimi için büyük potansiyel olduğunu vurgularken, başta bireysel emeklilik sistemi olmak üzere yatırım ürünleri konusunda müşterilerin doğru yönlendirilmesinin ve bağımsız finansal danışmanlığın öneminin altı çizildi.