image description
Hakkımızda

TÜRKİYE KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

Vizyon, Misyon ve Ana Hedefler

Vizyon

Kolektif yatırım kurumları vasıtasıyla Türk sermaye piyasalarını dünyada cazibe merkezi haline getirmek

Misyon

 • Kurumsal ve bireysel yatırımcı tabanını genişletmek,
 • Faaliyet konusu ile ilgili tüm düzenlemelerde, ilgili kamu otoriteleri tarafından görüş alınan bir kurum olmak, bu bağlamda;
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara periyodik olarak ziyaretler planlanmak; sektörün sorun ve beklentilerini aktarmak, yapılan görüşmelerin geribildirimleri sektörle paylaşılmak,
 • Kolektif Yatırım Kurumları ve Portföy Yönetimi Sektörü'nü geliştirmeye yönelik eğitim ve tanıtım faaliyetleri yapmak, yatırım ve yatırımcı kültürünü geliştirmek, uluslararası benzer kuruluşlarla çalışmalarda bulunmak, bunları gerçekleştirmek için periyodik olarak toplantı, panel, çalıştay gibi organizasyonlar düzenlemek,
 • TEFAS'ın tanıtımının yapılması ve etkin kullanımı için destek vermek.

Ana Hedefler

 • GSYİH’nın yaklaşık %10.0'u seviyesinde olan Portföy Yönetimi Sektör büyüklüğünü, 5 yıllık süreçte %20'ler seviyesine (100 milyar ABD doları) ulaştırmak,
 • 10.000.000 yatırımcıya ulaşmak.

TKYD’nin Öncelikli Odaklanacağı 6 Alan

 1. Yatırımcının Korunması
  TKYD, yatırımcının korunmasını sağlamak için dengeli ve etkin bir regülasyon oluşmasına katkıda bulunur. Yüksek etik standartlar ve profesyonelliğin yaygınlaşmasını temin ederek yatırımcı güveni konusunda adımlar atar. Finansal farkındalık ve okur-yazarlığın artırılmasına yönelik çalışmalar düzenler.
 2. Sektör Standartlarının Geliştirilmesi
  Ülkemiz varlık yönetimi & fon yönetimi sektörünü uluslararası alanlarda öne çıkaracak çalışmalar yapar. Sektörün ülkemiz sermaye piyasaları içinde daha rekabetçi konumlanması konusunda çalışmalar yapar. Mesleki standartlar konusunda eğitim, geliştirme ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunur.
 3. Sermaye Piyasalarının Geliştirilmesi
  Sermaye Piyasalarının ve Kurumsal Yatırımcıların geliştirilmesi TKYD’nin asli görevidir.
  Sermaye Piyasalarında likiditenin artırılması ve şeffaflığa katkıda bulunulması konusunda aksiyon alır. Uluslararası standartlarda yatırım ürünlerinin oluşturulması ve stratejilerin yatırımcılar tarafından net olarak anlaşılmasını hedefler.
 4. Araştırma Faaliyetleri ve İstatistiki Veriler
  TKYD, Portföy Yönetim Sektörüne istatistiki veriler konusunda ana kaynaktır. KYD endeksleri TKYD’nin asli görevidir. Sektörel verilerin zamanında ve etkin olarak sektöre ulaşmasını sağlar. Sektörün gelişimine ilişkin her türlü akademik, profesyonel çalışmalara ve araştırma faaliyetlerine destek verir.
 5. Uzun Vadeli Tasarrufların Artırılması
  TKYD, uzun vadeli yatırım algısının yerleştirilmesini hedefler ve bu konuda atılan tüm adımları destekler. Bireysel Emeklilik Sisteminin daha geniş kitlelere yayılması ve zorunlu olması konusunda çalışmalar yapar. Ortalama yaşam süresinin uzaması nedeniyle, emekliliğin finansmanı konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturur.
 6. Vergilendirme
  TKYD, Vergilendirmenin finansal piyasaları geliştirici, fon yatırımcılarını ve uzun vadeli tasarruf sahiplerini destekleyici olmasının sağlanması konusunda aktif rol alır.